Stylowe meble - Komody i kredensy

5/G


Wymiary: L - 86 P - 45 H - 129